1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-05-26] IVL studerar utsläpp av läkemedel och kemikalier från enskilda avlopp
Nyhet | 2011-05-26

IVL studerar utsläpp av läkemedel och kemikalier från enskilda avlopp

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Södertälje kommun studera enskilda avlopp som källa till utsläpp av läkemedelsrester och kemikalier till vattenmottagare. Projektet stöds av Naturvårdsverket och kommer att genomföras 2011-2012.

Mätningar och analyser ska dels genomföras i en sjö som har stora utsläpp från enskilda avlopp, dels i en markbaserad enskild avloppsanläggning. Dessutom ska IVL beräkna hur mycket läkemedelsrester som kan spridas från enskilda avlopp. Beräkningarna genomförs i nationella databaser med information om antal enskilda avloppsanläggningar, befintlig reningsteknik och antal försålda doser av läkemedel. Projektet kommer att ge ny kunskap om huruvida enskilda avlopp är en betydande källa till läkemedel och kemikalier i vatten. Projektet ska också ge ny kunskap om avskiljning av läkemedelsrester och kemikalier i en markbaserad enskild avloppsanläggning. För mer information, kontakta Heléne Ejhed

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev