1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-04-24] Vindkraftverk mitt i staden
Nyhet | 2010-04-24

Vindkraftverk mitt i staden

Den hållbara staden är inte långt borta. Om tio år ska alla byggnader vara energieffektiva och ha en energiförbrukning som är nära noll, det är EU:s målsättning för 2020 (www.buildup.eu/news/8640 ). Vindkraftverk på byggnader och hustak lär bli en vanligare syn.

- Normalt kan vindkraftverk inte uppföras i stadsmiljöer, men små och medelstora vindkraftverk som fästs på byggnader har stor energipotential, säger Marie Haeger-Eugensson, som i ett samfinansierat pilotprojekt mellan IVL och NCC Property Development undersöker just möjligheterna med urban vindkraft. Sedan några år har forskning och utveckling inriktats på nya typer av små vindkraftverk som kan utnyttja vind ifrån alla riktningar, även så kallade vertikalvindar, och eftersom vindfältet i städerna är väldigt varierande så ser den här typen ut att fungera mycket bra. Det urbana vindkraftverket är avsevärt mindre i storlek än de som står ute på fält och till havs, och de genererar heller inte så mycket buller. Målet med studien är att genom modellering och utvärdering av en småskalig pilotanläggning för vertikal vindkraft kunna demonstrera den energipotential som finns i urban vindkraft. Med Solna stad som exempel ska man också kartlägga variationerna av vindenergin för en optimal placering av småskalig urban vindkraft. Syftet är också att undersöka hinder och drivkrafter för småskalig vindkraft i stadsmiljö, samt möjlig lokalisering och spridning. - Vi hoppas kunna bidra med problemlösning och kunskap för att påverka strategier och praxis för framtida stadsutveckling. Tanken med projektet är att underlätta etablering och spridning av småskalig vertikal vindkraft förlagd till byggnader, säger Åke Iverfeldt, projektledare, IVL. För ytterligare information: Marie Haeger-Eugensson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev