1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-10-06] IVL-medarbetare KTH:s första adjungerade kvinnliga professor
Nyhet | 2009-10-06

IVL-medarbetare KTH:s första adjungerade kvinnliga professor

Ann-Beth Antonsson som är chef för avdelningen Arbetsmiljö och miljömanagement har nyligen utsetts till KTH:s första adjungerade kvinnliga professor.

- Gratulerar Ann-Beth, vad kommer din professur att innebära? - Tack det känns väldigt bra! Professuren är ett viktigt led i vårt ökade samarbete med KTH. IVL:s roll är att vara en brygga mellan den akademiska forskningen och den praktiska verkligheten ute i samhället. Det underlättas av professuren som ger mig en förankring i avdelningen för ergonomi inom KTH:s skola för teknik och hälsa. - Vad är det första du tar dig an? - Vi har börjat diskutera företagshälsovården. KTH utbildar redan arbetsmiljöingenjörer och vi på IVL har haft och har pågående forskning om företagshälsovård. Annars är det som känns viktigast just nu att få igång en diskussion om hur vi ska få all den arbetsmiljöforskning och all kunskap som finns lagrad i hyllorna att komma till praktisk nytta. För mer information kontakta Ann-Beth Antonsson.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev