1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-16] Bra om ökad produktion kan sänka priset på HVO
Debatt | 2023-02-16
Tobias Gustavsson Binder och Anders Roth, transport- och mobilitetsexperter på IVL.

Bra om ökad produktion kan sänka priset på HVO

Transportforskarna Tobias Gustavsson Binder och Anders Roth svarar Neste om HVO i en slutreplik i Aktuell Hållbarhet. Deras råd till företagen är att genomföra flera insatser för att nå sina klimatmål eftersom utvecklingen för HVO är osäker.

Slutrepliken publicerades i Aktuell Hållbarhet den 16 februari 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

I en replik på vår debattartikel den 9 februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver Neste att vi ser alltför pessimistiskt på biodrivmedlens framtid. I grund och botten är vi dock helt överens med Neste om ansatsen i deras replik. Biodrivmedel är och kommer fortsätta att vara viktiga för transportsektorns klimatomställning. I dagsläget är det ett bra alternativ för de flesta transportformerna och på sikt kommer det vara ett nödvändigt alternativ för de transportmedel som är svårast att elektrifiera, inte minst flyg och sjöfart. Vi anser också att det är positivt och lovande att HVO-produktionen kommer att öka, under förutsättning att den bioråvara som används är hållbar, till exempel avseende biologisk mångfald. Om det visar sig att den ökade produktionen kan motverka dagens stora prisskillnad gentemot vanlig diesel är det välkommet.

Vi kan däremot konstatera att enskilda företag det sista året har behövt förhålla sig till en situation där prisskillnaden mellan ren HVO och vanlig diesel legat runt fem kronor per liter. Det har gjort att många företag som tidigare haft höga ambitioner för biodrivmedel dragit åt svångremmen och minskat sin användning av HVO100. Vad dessa företag gör i stället för att minska sina utsläpp skiljer sig säkert från fall till fall. Vi ser dock en risk i att många inte växlar upp andra insatser i motsvarande utsträckning, exempelvis genom att en förhållandevis stor användning av HVO100 ersätts med enstaka eldistributionsbilar. Detta skulle i så fall riskera att bromsa klimatomställningen.

Hur situationen kommer att utvecklas framöver är förstås omöjligt att med säkerhet svara på. Ny produktion kan innebära att utbudet ökar i förhållande till efterfrågan. Samtidigt är flera initiativ på gång inom EU, såsom en revidering av förnybartdirektivet och inblandningskrav för flyg och sjöfart, vilket sannolikt kommer att få stor inverkan på efterfrågan. Det finns med andra ord stora osäkerheter kopplade till utvecklingen för biodrivmedel, och det behöver företagen förhålla sig till.

Vårt råd till företagen är därför att inte lägga alla ägg i samma korg utan ta höjd för osäkerheter och genomföra flera insatser för att nå sina klimatmål. Företagen måste se höga ambitioner för elektrifiering, biogas, en större andel intermodala transporter och ökad transporteffektivitet som en självklar del av sitt klimatarbete, precis som att ersätta fossil diesel med förnybar. På så sätt kan företagen uppnå långvariga utsläppsminskningar utan att bli beroende av utveckling av enskilda tekniker.

Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs den ursprungliga debattartikeln: ”Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev