1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-01-03] Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin
Debatt | 2022-01-03
gnistror från cylinder

Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin

Varken teknik eller ekonomi står i vägen för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045. Tvärtemot vad som ofta påstås blir kostnaden för ­klimatomställningen bara marginell för konsumenterna, visar en ny ­rapport. Nu måste statliga beställare gå före och visa vägen, skriver IVL:s Lars Zetterberg och Magnus Hennlock tillsammans med andra klimatforskare på DN Debatt.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 3 januari 2022, läs den här: Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett kort referat av artikeln finns nedan.

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har studerat hela värdekedjor för att se hur transportsektorn och bygg- och anläggningssektorn kan möta kravet på nollutsläpp. Även om kostnaderna för att ta bort koldioxid är höga i producentledet är kostnaderna längst ut i värdekedjan, det vill säga hos konsumenterna, i de flesta fall marginella och därmed små för samhället i stort.

Det är varken teknik eller ekonomi som står i vägen för att vi ska nå nettonollutsläpp. Men det behövs en samlad strategi som både fokuserar på kortsiktiga åtgärder med snabba utsläppsminskningar och på implementering av långsiktiga tekniker och åtgärder. Det skulle göra att vi kan nå nollutsläpp inom ett par decennier och dessutom därefter uppnå negativa utsläpp i enlighet med de svenska utsläppsmålen, skriver forskarna.

I debattartikeln presenterar de nio lärdomar att ha som utgångspunkt för att omställningen ska bli verklighet. Bland dessa finns att ställa tydliga krav vid offentlig upphandling, att förbättra samarbetet i byggprojekt, utveckla tekniker för ett flexibelt elsystem, skapa nya regelverk för batterier, vässa utsläppshandeln och att sätta upp nya finansieringsmodeller för koldioxidlagring.

Debattartikeln bygger på en rapport från forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit som beskriver hur Sverige kan nå målet om nettonollutsläpp till 2045, från tekniska möjligheter och utmaningar till hur beteenden, reglering och styrmedel påverkar omställningen.

Ladda ner rapporten: Accelerating the Climate Transition – Mistra Carbon Exit Key Messages Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Debattartikeln är undertecknad att forskarna i Mistra Carbon Exit:

Lars Zetterberg, forskare i utsläpps­handel på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra Carbon Exit, Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, Anders Ahlbäck, forskare globala hållbarhetsmål, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Magnus Hennlock, forskare i beteenden kopplade till styrmedel, IVL Svenska Miljöinstitutet, Daniel Johansson, docent i fysisk resurs­ teori, Chalmers, Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, KTH, Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet, Victoria Wibeck, professor tema miljöförändring, Linköpings universitet, Sonia Yeh, professor i transport- och energisystem, Chalmers.

Prenumerera på våra nyhetsbrev