1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-15] Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el
Debatt | 2021-09-15
Solar power plant at sunset

Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el

Sverige har bland världens bästa möjligheter att bygga ut förnybar el till rimlig kostnad. Här finns förutsättningarna för en utbyggnad av elproduktionen och en snabbare elektrifiering av samhället. Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna, skriver IVL tillsammans med andra forskare och branschföreträdare på DN Debatt.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 15 september 2021, läs den här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den senaste IPCC-rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att vädret blir alltmer extremt i takt med att uppvärmningen fortsätter. Det är oerhört bråttom att minska utsläppen. Vad vi gör under det kommande årtiondet avgör hur allvarlig klimatkrisen blir. Utöver klimat­målet 2045, måste vi fokusera på vad vi kan åstadkomma till 2030.

Vi kan snabbt minska utsläppen genom en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion, elektrifiering av industrin och transporterna, effektivisering samt satsningar på bland annat batterier och vätgas. Och här har Sverige fantastiska förutsättningar. Vi har bland världens bästa möjligheter att bygga ut förnybar el till rimliga kostnader, en industri i absolut framkant när det gäller vätgasbaserad elektrifiering och Europas ledande batteritillverkare.

Motorn i omställningen är billig förnybar el. Den kan snabbt byggas ut i stor skala och ge industrin den tillgång på el som krävs för satsningar på vätgas och elektrifiering.

Regeringen vill i den kommande elektrifieringsstrategin ta höjd för en fördubblad elanvändning i Sverige, från nuvarande 140 till 280 TWh år 2045, vilket kräver en lika kraftig ökning av elproduktionen. Men det är nu vi måste agera och öka tempot, skriver debattörerna och presenterar fyra övergripande förslag för att skynda på utvecklingen till 2030.

Artikeln är undertecknad av Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC, Ted Bergdahl, kommunikationschef, European energy Sverige, Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa renewable energy, Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers och programchef för Mistra electrification, Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet, Hillevi Priscar, landchef, OX2 Sverige, Johan Rockström, professor i jord­systemforskning och chef för Potsdam­institutet för klimatforskning, Maria Röske, vd, wpd, Thomas Sterner, professor i miljö­ekonomi, Göteborgs universitet, Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable, Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra Carbon Exit, Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev