1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Upphandling
 5. Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Byggarbetsplats

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan

För att möta de kommande lagkraven om klimatdeklaration för nybyggnation 2022 tar vi i det här projektet fram digitala stöd som ska underlätta arbetet för byggbranschen.

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation, allmännyttans inköpscentral HBV och Ettelva Arkitekter. Syftet med projektet är att minska det idag fragmenterade och analoga arbetssättet och bidra till att kravställning, dokumentation och verifiering sker digitalt och så kostnadseffektivt som möjligt.

Dagens analoga arbetssätt gör att arbetet med klimateffektivare och mer resurseffektiva byggnadsverk inte når sin fulla potential. Med hjälp av lösningarna som tas fram i det här projektet vill vi underlätta för branschen att möta det nya lagkravet och bidra till att tid frigörs för att kunna fokuseras på klimatsmarta materialval, bättre konstruktioner och utveckling av innovativa lösningar.

I praktiken innebär det att vi:

 • Tar fram en handledning för hur klimatnytta från återbruk av byggprodukter kan beräknas kopplat till gällande standarder och med hjälp av digitala verktyg.
 • Utvecklar ett verktyg för miljövarudeklarationer (så kallade EPD-er, Environmental Product Declarations) för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkare.
 • Tar fram ett underlag för hur HBV och därmed allmännyttan kan arbeta med miljö- och klimatdeklarationer för att ställa rätt krav på leverantörer.

Projektfakta

 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
 • Budget: 8 Mkr varav 4 MKr i stöd från Formas genom Smart Built Environment
 • Finansiär: Smart Built Environment
 • Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation, HBV och Ettelva Arkitekter
 • Samarbetspartners: Sveriges Allmännytta, eBVD Norden AB, EPD International, BASTA och Byggvarubedömningen.
 • Period: 2019 - 2021