Träflis, återvunnet trä.

Utvecklar återvinningsteknik för fiberskivor

EcoReFibre-projektet siktar på att utveckla och demonstrera ekonomiskt genomförbar sorterings och separeringsteknik för fiberskivor från konsumentavfall på träprodukter, och med det att sätta avfallshantering på fiberskivor i linje med EU:s återvinning maximering strategi.

Med en kontinuerligt tillväxt sedan 70-talet har den globala produktionen av träbaserade fiberskivor överträffat 100 million m³ per år och under samma period har konsumentavfall från dessa produkter överträffat 40 million m³ per år.

Det här projektet möter bristen på återvinningsteknik för medium-densitet, och hög-densitetsfiberskivor. I dag tillverkas dessa produkter helt av jungfruliga träråvaror, och de hanteras som avfall genom att de förbränns för energiåtervinning. Återvinningsteknik som utvecklas inom EcoReFibre är tänkt att på sikt producera tillräckligt med sekundära fiberskivor råvaror för att kunna ersätta 25% jungfruliga träråvaror inom fiberskivor produktionen.

Återvunnet i stället för jungfruligt

Det här projektet siktar också på att hantera de tryck inom värdekedjor för framställning av spånskivor som hämmar omfattningen på produktens tillverkning med återvunnit trä. Idag utsätts framställningen av spånskivor med återvunnet trä för ökad kontaminering av fiberskivoravfall som uppstår bland återvinningsvärdekedjan för träavfall. Genom att utveckla teknik som kan sortera ut och utnyttja fiberskiveavfall kan EcoReFibre bidra till att säkerställa tillgången på sekundära råvaror från träavfall som behövs för en fortsatt hög produktionsnivå av spånskivor från återvunnit trä.

Förädling och utveckling av fiberskivors återvinningsteknik inom EcoReFibre styrs dels av utvärderade förbättringar av tekniken avseende dess miljö och sociala livscykelspåverkan jämfört med produktionen av fiberskivor med jungfruliga råvaror.

Undersöker mängden fiberskivor som blir avfall

Projektet lanserade nyligen en undersökning som genom "crowd wisdom" vill kartlägga mängden fiberskivor som blir avfall i Europa. Läs mer: EcoReFibre Launches Survey to Predict Fibreboard Waste in Europe Using Crowd Wisdom. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om EcoReFibre på projektets webbsida. Där kan du också prenumerera på projektets nyhetsbrev.

Se videon som förklarar projektet på 2,5 minut

Logo EcoReFibre
EU-emblem "Finansieras av Europeiska Unionen."

Projektfakta

  • Projektnamn: EcoReFibre – Ecological Solutions for Recovery of Secondary Raw Materials from Post-Consumer Fibreboards
  • Budget: 14 819 221.25 EUR
  • Finansiär: EU Horizon Europe
  • Projektparter: Sverige Lantbruksuniversitet (SLU), Ecole Superieure Du Bois Esb Association, Institut Technologique Fcba, NIBIO - Norsk Institutt For Biookonomi, Institut Fur Holztechnologie Dresden gGmbH, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Federation Europeenne De Panneaux A Base De Bois, InnovaWood Asbl, Federazione Italiana Delle Industrie Del Legno Del Sughero Del Mobilee Dell' Arredamento Associazione, Steinbeis Innovation gGmbH, Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Sonae Arauco Deutschland GmbH, Homanit GmbH Co. Kg, Smartpanel AS, Soprema, Cormatex Srl-Macchinario Tessile Eimpianti, Biesse SpA, Manifaktura SRL, Veolia Proprete, Metallurgy4 Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia
  • Period: 2022 - 2026

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion