Människor går över väg

Noll nettoutsläpp 2045 med Mistra Carbon Exit

Det nya klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit tar sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas om för att klara detta mål.

För att göra detta kommer man arbeta med sektorsöverskridande analyser av försörjningskedjor, från råvaror, över primära och sekundära aktiviteter, till slutprodukter och tjänster. Mistra Carbon Exit fokuserar på försörjningskedjorna för byggnader, transporter och transportinfrastruktur. Tillsammans svarar dessa för åtminstone 75 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Programmet kommer att analysera såväl de tekniska som affärsmässiga förutsättningarna får att nå netto nollutsläpp, med fokus på koldioxid, samt studera vilka styrmedel som krävs för omställningen och vilken acceptans som kan förväntas för dessa. Det handlar om att analysera utvecklingsvägar och strategier för hur Sverige och svenska företag inom de tre försörjningskedjorna kan bli föregångare i att tillhandahålla produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp, prissätta de utsläppsminskande åtgärderna på ett effektivt sätt samtidigt som marknadsrisker hanteras.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet tillsammans med Chalmers och bildar ett starkt konsortium med ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer.

Läs mer om de senaste från projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektfakta

  • Mistra Carbon Exit
  • Budget: 81 MSEK
  • Programdeltagare: I Mistra Carbon Exit-konsortiet ingår en bred representation av forskare och aktörer: fyra universitet: Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), tre forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (RFF) och det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW), The Centre for European Policy Studies (CEPS) samt cirka 20 icke akademiska organisationer.
  • Period: 2017 - 2020
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.