Människor går över väg

Mistra Carbon Exit-veckan 16-19 mars 2021

Välkommen att ta del av slutrapporteringen från första fasen av det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Under fyra frukostwebbinarier presenterar och diskuterar vi tekniska färdplaner och politisk styrning för nettonollutsläpp. Webbinarierna är kostnadsfria, de sänds live och går även att se i efterhand.

Internal grinding of a cylindrical part with an abrasive wheel on a machine, sparks fly in different directions. Metal machining.

Hur och när kan vi bygga koldioxidneutralt?

Tisdag 16 mars, kl 8.00-9.00

Pouring ready-mixed concrete after placing steel reinforcement to make the road by mixing in construction site

Koldioxidneutral infrastruktur - är det möjligt?

Onsdag 17 mars, kl 8.00-9.00

Hur når vi nollutsläpp från personbilstrafiken?

Torsdag 18 mars, kl 8.00-9.00

PRAGUE, CZECH REPUBLIC - SEPTEMBER 9, 2014: Large group of tourists at Prague central square looking up to Old Town Hall tower.

Gå före i klimatfrågan? Ett samtal om drivkrafter och utmaningar

Fredag 19 mars, kl 8.00-9.00

Nettonollutsläpp med Mistra Carbon Exit

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit tar sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas om för att klara detta mål.

Mistra Carbon Exit arbetar med sektorsöverskridande analyser av försörjningskedjor, från råvaror, över primära och sekundära aktiviteter, till slutprodukter och tjänster. Programmet fokuserar på försörjningskedjorna för byggnader, transporter och transportinfrastruktur. Tillsammans svarar dessa för åtminstone 75 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet tillsammans med Chalmers och bildar ett starkt konsortium med ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer.

Projektfakta

  • Mistra Carbon Exit
  • Budget: 81 MSEK (fas 1) 66 MSEK (fas2)
  • Programdeltagare: I Mistra Carbon Exit-konsortiet ingår en bred representation av forskare och aktörer: fyra universitet: Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), tre forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (RFF) och det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW), The Centre for European Policy Studies (CEPS) samt cirka 20 icke akademiska organisationer.
  • Period: 2017 - 2024
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.