1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Detektion av invasiva arter i schaktmassor
Grävmaskin schaktar massor.

Detektion av invasiva arter i schaktmassor

Projektets mål är att genom tillämpning av miljö-DNA teknik ta fram en metod för att upptäcka förekomst av invasiva växtarter i schaktmassor.

Ökad global handel, ökat resande och fler och snabbare transporter har lett till att invasiva arter idag utgör ett betydande hot mot den biologiska mångfalden över stora delar av världen. Längs väg- och järnvägskanter kan invasiva växtarter konkurrera ut inhemska arter och göra det svårt för pollinatörer som bin, fjärilar och blommor att överleva.

Arbeten som innebär att man gräver eller flyttar jordmassor i infrastrukturmiljöer innebär ofta en risk för spridning av oönskade arter som till exempel blomsterlupin, parkslide eller jätteloka.

Genom användandet av miljö-DNA teknik (även kallat e-DNA efter engelskans environmental DNA) öppnas nya möjligheter upp för att analysera biologisk mångfald. Tekniken innebär att man analyserar ett jord- eller vattenprovs DNA-innehåll för att spåra förekomsten av arter.

I detta projekt är målet att genom tillämpning av miljö-DNA teknik ta fram en metod för att upptäcka förekomst av invasiva växtarter i schaktmassor och förhindra att de sprids i naturen genom felaktig masshantering. Att kunna återanvända massor i närområdet i stället för att skicka dem till säker deponering innebär stora kostnadsbesparingar och stor klimatnytta genom insparade transporter.

Projektfakta

  • Finansiärer: Trafikverket
  • Budget: 2 400 000 kr
  • Period: 2023 - 2025