Elbilar, palmolja och dieselförbud diskuterades på Hållbara transporter

Över 240 deltagare fanns på plats på Rival under konferensen Hållbara transporter. Under dagen diskuterades bland annat digitalisering, reseavdrag, elbilar, parkeringens roll, svenskproducerat biodrivmedel och hållbara transportsystem.

Dagen inleddes med att Lisbeth Dahllöf från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade IVL:s uppmärksammade forskningsrapport om klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier som släpptes i våras. Studien visar att tillverkningen av batterier är energikrävande och kan ha betydande utsläpp. Därför är det viktigt att tillverkningen blir mer energieffektiv. Branschen behöver ställa krav på sina batterileverantörer att minska användningen av fossila bränslen. Lika viktigt är att bygga upp styrmedel och system för att återanvända och återvinna batterier i stor skala.

Stockholm stads trafikdirektör Jonas Eliasson pratade därefter om miljözoner och vilka åtgärder han ser för att det ska fungera. Frågor de behandlar är "när, var, hur, nyttor, kostnader och efterlevnad". Han menade att vi måste vara försiktiga med att införa saker som vi inte tar på allvar sen. Om efterlevnaden och kontrollen brister kan folk tappa förtroendet för beslutsfattarna. "Vi måste vinna varje generation", sa han. "Jag ser att vi skulle behöva någon sorts p-vakt plus, som får mandat att agera som en "enklare" polis för mindre trafikbrott".

Volkswagens märkeschef Sten Forsberg berättade att de märker en stor efterfrågan på nya bilar, men att det går trögt för fossiloberoende bilar. "Vi tror på en utveckling av elbilar men infrastrukturen är a och o för att vi ska kunna ta steget in i den elektrifierade världen". "Vi ser inte att konsumenterna kommer att sänka kraven. Konsumenterna vill göra rätt val men de är inte beredda att göra avkall på säkerhet, rymlighet eller räckvidd", sa han.

Carl Nyberg från den finska tillverkaren av HVO-diesel, Neste, berättade att Neste har som mål att till 2020 kunna spåra den PFAD de använder till varenda plantage som palmoljan ursprungligen kommer från. Men det är ett stort arbete som kräver samarbete med lokala aktörer och lokala producenter. ”Vi tror inte på att bara vända ryggen till det här utan vill istället hjälpa till att svänga om industrin. Transparens och spårbarhet är oerhört viktigt för att vi ska lyckas”.

Därefter hölls en paneldebatt om EU:s förnybarhetsdirektiv och att Sveriges ambitioner med bränslebytet och reduktionsplikten drar åt ett annat håll.

"Vi behöver mer hjälp av våra svenska politiker, både i Sverige och i Bryssel. Vi upplever att de inte riktigt står upp för de mål som vi har satt i Sverige", sa Sören Eriksson från Preem och fortsatte: "Vi har regionala skillnader i Europa. 60 procent av den skogliga tillväxten i Europa sker i Skandinavien. Det är klart att vi har andra förutsättningar än vad de har i de södra delarna. Men det sprids hela tiden desinformation om biodrivmedel. Det är uppenbart att det finns en stor okunskap bland politikerna i Bryssel vad de egentligen röstar om".

Eva Sunnerstedt på miljöförvaltningen i Stockholms stad efterfrågade tydliga, enkla definitioner som är gemensamma för att veta vilka krav de kan ställa i upphandlingar. Det måste också finnas ett regelverk som gör det enkelt att följa upp att dessa krav efterlevs.

”Just nu känns det som att ödesfrågorna ligger mer i Europa än här hemma. Vi har stora tillgångar av skog i Sverige som vi vill använda oss av. Då får inte EU sätta käppar i hjulet för det", sa Eva Sunnerstedt.

Carl Nyberg igen: "För att få bränslebytet att gå igenom behövs det kostnadseffektiva lösningar och det kan vi bara nå om vi har en bred råvarubas".

På frågan om den svenska råvarubasen räcker svarade Sören Eriksson att den absolut gör det för den svenska bilflottan.

Dagen avslutades med ett panelsamtal om vad har regeringen hittills har genomfört under mandatperioden och vad som är kvar innan målgången, alltså nästa val.

Se även dagens twitterflöde på: https://twitter.com/IVLSvenskaMiljo

Deltagare tycker till om Hållbara transporter

Jessica Nyberg och Maurizio Freddo, Botkyrka kommun

– Det är intressant och programmet passar bra för det vi jobbar med. Vi är miljöutredare och arbetar med klimatfrågor, säger Jessica Nyberg.

– Ja, det var mycket intressant om Stockholms miljözoner, men man känner lite att det är en klassfråga, säger Maurizio Freddo.

De båda menar att det var en intressant dialog. De vet att Botkyrka inte är lika mycket medelklass som i innerstan och känner att detta riktas till en annan målgrupp. Precis som de tror att många ute i landet också kan uppleva när transportfrågor diskuteras.

Jan Helge, Cargo Space24

– Jag är här för första gången, och hittills har det varit intressanta talare att lyssna på. Jag jobbar inom transportsektorn och vi vill elektrifiera så mycket det bara går. Samtidigt vill vi få ner antalet bilar på vägen, godstransporter alltså. Konferensen är ett bra sätt att få helheten och lyssna på både transport och logistik.

 

Maria Olsson, Östersunds kommun

– Jag har varit här flera gånger och jag tycker att det är helheten som är intressant. Jag jobbar som mobility manager kopplat till resande. Det är aktuella frågor och intressant och jag ser fram emot resten av dagen. Extra spännande att ha biltillverkare på plats för att höra andra perspektiv.

 

Hållbara transporter

Hållbara transporter är ett av IVL:s årliga evenemang. 2017 hölls det för trettonde gången.

Hållbara transporter ger dig den senaste uppdateringen av vad som händer inom hållbara transporter. Ämnen som diskuteras är bland annt miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitetstjänster. Under dagen kommer konkreta projekt och aktiviteter att tas upp, som ger nya affärsmöjligheter, teknologier och bättre samhällslösningar.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.