Nyhet 2016-01-20

Nya medarbetare på IVL

IVL växer! Vi förstärker oss nu inom flera av våra områden och hälsar fyra nya medarbetare välkomna till vårt Stockholmskontor.

I fokus

Mikael Ekhagen

Mikael är gruppchef för en nystartad grupp som arbetar med LCA och miljömanagement. Mikaels roll blir att utveckla IVL:s LCA erbjudande till företag och organisationer inom livscykelperspektiv i det dagliga arbetet. Mikael kommer närmast från Vattenfall där han haft flera olika roller, bland annat som hållbarhetsexpert och environmental controller. Gemensamt för dem alla har varit miljö- och hållbarhetsfrågor.

I fokus

Stephan Valley

Stephan är miljövetare och hydrogeolog och ska på IVL arbeta i olika projekt inom vatten och grundvatten. Stephan kommer senast från en tjänst på Federal Institute for Geosciences and Natural Resources i Tyskland, där han varit projektchef i ett projekt om grundvatten och vattenresurser i Burundi.

I fokus

Daniel Edlund

Daniel är nyutexaminerad civilingenjör inom naturresursteknik med inriktning mot miljö- och vatten vid Lulå tekniska universitet. Examensarbetet handlade om flödesrelaterad spårmetalltransport. På IVL ska Daniel arbeta med föroreningar i mark och vatten, riskbedömningar samt ämnestransporter i vatten.

I fokus

Jan-Erik Nordström

Jan-Erik kommer senast från Stora Enso där han jobbat både i Stockholm och Borlänge med process-, produkt- och marknadsutveckling med skogen som råvara, och varit kvalitetsansvarig mot kund i en driftorganisation på ett bruk. Jan-Erik är i grunden diplomingenjör i papperskemi från Åbo Akademi, där han även har en doktorsexamen. På IVL ska Jan-Erik jobba med teknik- och affärsutveckling tillhörande området miljöteknik och hållbar produktion, med fokus på biobaserade processer och produkter.

Nyheter

Faktarubrik

Text