Debatt 2015-01-26

Det behövs fler andelsjordbruk i Sverige

CSA, Community Supported Agriculture, är ett begrepp i hela den engelskspråkiga världen. Några få grundprinciper förenar företag runt om i världen; förskottsbetalning, delad risk för både konsument och producent samt en direktkontakt mellan den som producerar och den som äter maten. Sverige är nästan en vit fläck på CSA-kartan, vi har cirka fem företag idag, varav de flesta är nystartade.

I en debattartikel i Jordbruksaktuellt skriver IVL:s Johanna Andersson, Lina Wejdmark, länsstyrelsen i Västra Götaland och Martin Berg, Studiefrämjandet Göteborg, att det behövs fler andelsjordbruk i Sverige.

Debattartikeln som publiceras den 24 januari 2015 kan läsas här:
ttp://www.jordbruksaktuellt.se/?p=46583&pt=105&m=3433