nyhet | 2018-11-05

IVL på internationellt möte om utsläppsregister

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

IVL:s Tina Skårman är ordförande för PRTR-protokollet:

– Presentationerna och diskussionerna under evenemanget kommer att inriktas på god praxis, gemensamma utmaningar och nya möjligheter i samband med utveckling av PRTR.

Under paneldiskussionen om forskning, utbildning och riskbedömning kommer IVL:s Fredrik Hallgren att dela med sig av erfarenheter från Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar halter av föroreningar i luft och vatten i realtid.

De flesta världsdelar är representerade på mötet och bland deltagarna finns företrädare för stater, intresseorganisationer, internationella organisationer, forskare, industri och allmänhet.

Mer information om rundabordssamtalet finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

PRTR -protokollet under Århuskonventionen handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Läs mer på UNECE:s webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster