nyhet | 2016-10-27

Några röster från IVL:s jubileumskonferens

Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, Åsa Stenmarck, som jobbar med avfallsfrågor på IVL, Gao Si, IVL:s platschef i Beijing och Maria Sunér Fleming, enhetschef på Svenskt Näringsliv, medverkade alla vid IVL:s jubileumskonferens den 25 oktober. Hör vad de tror och tycker om några av de frågor som togs upp under konferensen.

Hallå där…Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige och paneldeltagare under jubileumskonferensen. Är människor rädda för det fossilfria samhället? – Jag tror det. Folks fantasi om en fossilfri värld är inte realistisk. Den är för svart. Jag märker det bland politiker. De fegar ur. Verkligheten är ofta bättre än de vågar förutse. Vi har lägre utsläpp än man vågade tro för några år sedan. Vi har snabbare teknikutveckling än man vågade tro. Hela politiken och samhället är för defensivt. Det gör att allt går långsammare. Tänker du på något konkret? – Ja, det har varit en hård debatt kring att minska utsläppen från trafiken med 70 procent. Nu blir elbilen den billigaste bilen att köpa 2023-2024. Då är matchen är över. De tekniksprången underskattar ofta politikerna. Det fossila samhället är på väg att försvinna, nästan av sig självt. Vad behöver vi istället för rädsla? – Vi behöver goda berättelser. Vi behöver få höra att det fossilfria samhället är lockande. Husen är varma. Bilarna är tystare och bättre. Det fossila samhället är bekvämt och skönt och vi hade förmodligen gjort omställningen även om vi inte haft problem med klimatet. Jubileumskonferensen har varit full av berättelser. – Ja, och det är jättebra. Vi behöver spänna bågen och repetera att verkligheten överträffar våra drömmar. Därför var IVL:s historia kul att lyssna på. Försurningen, minns någon den? Freonet? Reach-debatten? Vi glömmer bort att det var lättare att lösa svåra problem än vi trodde.

Hallå där Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv och expertpaneldeltagare under jubileumskonferensen. Hur ser Svenskt Näringsliv på en omställning till cirkulär ekonomi? – Vi är positiva och ser ingen motsättning mellan en cirkulär ekonomi och ett lönsamt företagande. Tvärtom, en större resurseffektivitet kan öka lönsamheten på sikt. Det innebär nya affärsmodeller där man jobbar med funktionsförsäljning istället för prylar. Vilken beredskap finns bland företagen för en sådan omställning? – Det är väldigt olika i olika sektorer. De har så skilda förutsättningar. Som vi hörde nyss har färgindustrin svårt att uppnå hög återvinning eftersom gammal färg skrapas bort och är mycket svår att ta tillvara. I andra industrier, till exempel inom stålindustrin, så har man uppnått en hög grad av återvinning. Vad har fångat dig mest under konferensen? – Det har varit intressanta framtidsdiskussioner. De har varit djärva och framsynta. Det ser kanske olika ut i vilken mån de här visionerna är realistiska. Men de väcker verkligen tankar och idéer. Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna Foto: Anette Andersson, Vetenskapsjournalisterna