nyhet | 2016-04-05

Nya medarbetare på IVL

IVL växer inom området biogas. I februari förvärvades företaget Biomil, som arbetar med hela värdekedjan inom biogasområdet, från substratfrågor med förbehandling via rötningsteknik och emissionsfrågor till användning av produkterna biogas och biogödsel. Vi hälsar våra fem nya medarbetare välkomna.

Marita Linné

Text