nyhet | 2015-03-25

Internationella EPD-systemet lanserar supportavdelning i Kina

Behovet av kvalificerad information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar snabbt. Därför har det internationella EPD-systemet nu upprättat en supportavdelning på IVL:s kontor i Beijing, Kina.

- Det här är ett led i vårt arbete med att stödja organisationers kommunikation av miljöprestanda på en av de större, icke engelskspråkiga marknaderna, säger Kristian Jelse, projektledare för EPD-systemet. Den nya supportfunktionen i Beijing, som förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer att stödja lokala företag och andra intressenter för att förstå miljövarudeklarationer, men även delta i utvecklingen av produktspecifika regler. Dessutom finns det en ökad efterfrågan på den globala marknaden efter vetenskapligt baserad och jämförbar information om produkters miljöprestanda. EPD-kontoren i Stockholm och Göteborg kommer att fortsätta att svara på frågor på både engelska och svenska. Internationella EPD-systemets utländska partner finns tillgängliga för att svara på företagens frågor i Australien/Nya Zeeland, Tjeckien och Turkiet och för att registrera EPD för publicering på www.environdec.com. För mer information kontakta: Kristian Jelse, kristian.jelse@environdec.com  , tel. 010-788 69 13