nyhet | 2009-10-21

Mer pengar till forskningsprogrammet ENTWINED

IVL har fått medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, att fortsätta driva forskningsprogrammet ENTWINED i ytterligare fyra år.

Programmet fokuserar på samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet med speciellt fokus på gränsöverskridande problem. Se www.entwined.se