I år fyller IVL Svenska Miljöinstitutet 50 år. Det uppmärksammar vi genom att göra nedslag i vår miljöforskning med inlägg, berättelser och bilder som kopplar samman historia och nutid.

”IVL hade lösningar på alla problem”

Första gången Rolf Annerberg träffade på IVL Svenska Miljöinstitutet var i Taiwan på 1980-talet. Han ledde då en svensk handelsdelegation dit och en av dem som var med på resan var IVL:s dåvarande vd Björn Lundberg. Oavsett vilka problem taiwaneserna beskrev hade han en lösning. Det var imponerande, säger Rolf Annerberg, som senare på nära håll fick följa IVL i både med- och motgång.

Löften om lösningar i all ära men några kontrakt blev det inte i Taiwan den gången. Det räckte inte ens att Björn Lundberg med emfas hävdade att han kunde fixa till alla de miljöproblem som landet hade på sina grisfarmer.

– Det var en rolig resa, inte minst eftersom jag fick upp ögonen för att det fanns ett svenskt forskningsinstitut som hade kompetens att hantera många av de miljöutmaningar som vi hade då. Att det inte blev några affärer för IVL den gången var kanske inte så dumt ändå. Det öppnade senare dörren för Kina en satsning som sannolikt inte varit möjlig om resan till Taiwan hade blivit en större framgång.

Lika imponerad som han var över forskningsinstitutets kompetens lika bekymrad blev han några år senare när han som statssekreterare under den socialdemokratiska energi- och miljöministern Birgitta Dahl fick i uppdrag att hjälpa IVL ut ur en djup ekonomisk kris.

– Läget var mycket allvarlig, IVL stod på ruinens brant och vi tvingades genomföra en rad smärtsamma förändringar för att få verksamheten på fötter igen.

Skogsindustrin drog tillbaka

Det som hade hänt var att skogsindustrin utan förvarning drog tillbaka de medel som man dittills hade satsat varje år på forskning inom IVL.

När Rolf Annerberg talar om IVL så gör han det utifrån ett myndighetsperspektiv och han har onekligen viss tyngd med erfarenhet som statssekreterare och generaldirektör för Naturvårdsverket. Han var Margot Wallströms kabinettschef när hon var EU-kommissionär och därefter basade han mellan 2007 och 2013 för forskningsrådet Formas.

Under åren som kabinettschef i Bryssel hamnade IVL lite under Rolf Annerbergs radar men i ögonvrån hade han ändå koll på att institutet åter hade fått luft under vingarna.

– Jag noterade även med stor glädje att IVL blev allt skickligare på att få del av de pengar som EU satsar på miljöforskning.

Han menar att det även är ett exempel på att den svenska modellen som bygger på att forskning ska bedrivas vid högskolor och universitet är på väg att förändras.

Rolf Annerberg menar att IVL har haft en viktig roll både när det gäller att visa på och lösa många av den svenska cellulosaindustrins miljöproblem.

– Deras tydliga näringslivskoppling är en styrka men är även en förutsättning för att IVL överhuvudtaget ska ha en betydande roll i svenskt och internationellt miljöarbete. Men det är inte bara näringslivet som gillar dem, även på myndighetssidan är förtroendet stort. Många gånger har jag hört frasen; det där får IVL lösa.

När det gäller IVL:s framtid är Rolf Annerberg övertygad om att IVL kommer att fortsätta att ha en stark position i det svenska miljöarbetet.

– Företagen är idag helt på det klara med att de måste hantera ett antal stora miljöutmaningar. Det kommer att gynna institutet. Att även EU allt mer aktivt arbetar med miljöfrågor gör att jag är övertygad om att IVL har en ljus framtid, säger Rolf Annerberg


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.