1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vår historia
Red brick building by a square

Sveriges första miljöinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet. Denna samverkan utgör än idag basen för vår verksamhet.

I miljöns frontlinje sedan 1966

I mitten av 1960-talet började miljöproblemen bli alltmer påtagliga i Sverige, särskilt i anslutning till massa- och pappersindustrierna. Efter ett initiativ från ett par framsynta individer från skogsindustrin och Industriförbundet, Stig Freyschuss, Leif Bruneau och Axel Iveroth, och efter att dåvarande statsrådet Olof Palme hade berett ärendet, var det dags att signera ett unikt avtal om att bilda ett för staten och industrin gemensamt forskningsinstitut.

Det kom att heta Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och startade formellt verksamheten i januari 1966. Namnet avspeglar den tidens mest uppmärksammade miljöfrågor som präglades av döda sjöar, illaluktande utsläpp och svåra luftföroreningar i anslutning till industrier.

Vid starten fanns varken Naturvårdsverket eller miljödepartementet

Vi på IVL brukar berömma oss om att finnas i miljöfronten och det gjorde vi redan då; vid starten av IVL fanns varken Naturvårdsverket, någon miljölagstiftning eller miljödepartementet. Vi kan också konstatera att IVL:s historia till stora delar sammanfaller med det moderna miljöarbetet i Sverige och inom svensk industri. Vi har i över 50 år bidragit till en förbättrad miljö med vår forskning och vårt utvecklingsarbete, och det kommer vi att fortsätta med.

I samband med vårt 50-årsfirande tog vi fram en jubileumsskrift som skildrar IVL:s och Sveriges parallella miljöhistoria. Läs den här.

Se vår jubileumsfilm - 50 år i miljöns frontlinje

Prenumerera på våra nyhetsbrev