Basta Online AB

Basta är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Vi ger dig verktygen för att bygga hållbart. Syftet med Basta är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål - Giftfri miljö.

I Bastas produktdatabas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar Bastas krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla. Bastas databas innehåller BETA-registret, med produkter som uppfyller systemets grundkrav och Basta-registret, med produkter som uppfyller systemets högre krav. EU:s lagstiftning Reach är kärnan i Bastas krav på kemiskt innehåll.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget Basta, som är ett icke-vinstdrivet bolag. Med kunskap om branschens behov och en hög kompetens inom miljöområdet byggs ett system baserat på vetenskaplighet.

Läs mer om Basta här.

Kontaktperson
Sussi Wetterlin Tel. 010-788 66 82 E-post: sussi.wetterlin@ivl.se
Paulina Rode Kemlo Tel. 010-788 66 53 E-post: paulina.rodekemlo@ivl.se