Verktyget tidstegen för klimatbedömning av energiåtgärder

Tidstegen är ett verktyg för klimatbedömning av energilösningar i byggnader vid renovering eller nybyggnation. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändring i byggnadens energianvändning under driftsfasen påverkar utsläpp av växthusgaser med hänsyn tagen till interaktionen med energisystemet.

Om verktyget Tidstegen

Verktyget kan användas av fastighets- och byggföretag för att beräkna konsekvenser ur klimatsynpunkt av att investera i olika lösningar för byggnaders energitillförsel. Det är lämpligt att använda vid planering av olika åtgärder vid nybyggnation eller ombyggnation. Med hjälp av verktyget kan olika energiåtgärder jämföras mot varandra för att hitta optimal lösning ur klimatsynpunkt. Resultaten kan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar. Verktyget kan även användas av andra organisationer som vill analysera konsekvenser av energiåtgärder, till exempel av solcellsföretag för att utvärdera klimatnytta av solcellsinstallationer.

Varför använda Tidstegen?

Verktyget Tidstegen är det enda brett tillgängliga verktyg för att analysera konsekvenser ur klimatsynpunkt av olika energiåtgärder. Verktyget bygger på en metod som utvecklats i flera forskningsprojekt som genomförts 2013-2020 i samarbete mellan myndigheter, forskare, byggbransch och energibransch. Metoden bygger på att beskriva konsekvenser vid nybyggnad eller vid ombyggnad jämfört med en referensbyggnad. Metoden ska visa på effekterna av olika val och kunna ge underlag till beslut vid planering av renovering och nybyggnation.

Hur går det till?

Verktyget finns för nedladdning här. Till verktyget finns en användarmanual som du kan ladda ned här. Väl inne i verktyget lägger du som användare själv in uppgifter om de energilösningar du vill analysera. Detta görs enligt en mall som finns i verktyget. Verktyget innehåller data om klimatpåverkan från elsystemet och för några typnät för fjärrvärme. Det finns även data för vissa verkliga fjärrvärmesystem. När resultaten är klara kan användaren ladda ned en resultatfil i excelformat.

Support

Verktyget i dess nuvarande form är gratis och finns för nedladdning här. I dagsläget när verktyget är gratis att använda är möjligheten till fri support begränsad. Vi erbjuder dock olika tjänster kopplade till verktyget, så kontakta oss om du behöver hjälp så berättar vi mer.

Webbinarie

Missade du webbinariet vi arrangerade vid lanseringen eller vill du se det igen? Klicka då här för att starta visningen.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.