Digitalisering

Med digitalisering kommer många möjligheter, men också utmaningar. Vi har erfarenhet av att tackla de komplexa utmaningar som digitalisering och hållhetsarbete innebär.

Det finns en enorm potential i den nya smarta tekniken, men samtidigt kan det vara svårt att få grepp om hur den på bästa sätt kan tillämpas. Speciellt när man vill säkra att digitalisering bidrar till användbara och långsiktigt hållbara produkter och tjänster.

Inom IVL finns erfarenhet och vana att tackla de komplexa utmaningar som såväl digitalisering som hållbarhetsarbete innefattar. Vi är väl rustade för att med hjälp av tekniskt stöd, exempelvis i form av smarta sensorer och andra internet of things-lösningar, hitta nya vägar till hur miljömålen ska nås. Vi har lång erfarenhet av processoptimering och jobbar löpande med att utveckla digitala stöd och verktyg som ska underlätta för resurseffektivitet och minskad miljöbelastning. Vi jobbar också med de mer övergripande frågeställningarna – så som skapande av nya värden och erbjudanden, nya incitament och affärsmodeller och ökad innovationsförmåga – för att digitalisering ska komma till sin rätt för både hållbarhetsarbete och stärkt konkurrenskraft.

Vi kan hjälpa dig med

  • Analys av digitaliseringens påverkan på miljö- och hållbarhet
  • Utveckling av digitala verktyg som främjar resurseffektivitet, cirkulära materialflöden och minskad miljöpåverkan
  • Utveckling av kunskapsplattformar och erfarenhetsdelning kring smart teknik
  • Teknikutveckling för smarta och hållbara städer och samhällen
  • Utvärdering och implementering av teknik för processoptimering och automatisering
  • Utveckling av incitamentstrukturer och affärsmodeller, där man med digitalisering som stöd kan nå de globala hållbarhetsmålen

Evenemang

Visa alla

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Digitalisering. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Relaterade filmer

Hållbar digitalisering