Smarta hus och digitalisering

Digitalisera dina byggnader, bostäder och byggprocess. Vi hjälper dig med miljöinformation, IoT och digitala tvillingar.

Ett framtidssäkrat byggande är ett där digitalisering är en naturlig del av processen. Hållbarhet, ekonomi och boendekvalitet – det mesta tjänar på smart teknik och innovativa förhållningssätt. Vi hjälper dig att digitalisera byggprocessen och bidra till ett klimatsmart byggande, anpassat efter dina specifika behov.

Få värdefull materialinformation

Med uppgifter om vilka material din byggnad består av förutspår du miljöpåverkan för hela dess livslängd, och skapar en obruten kedja av miljöinformation genom hela byggprocessen. Vårt dotterbolag Bastas omfattande produktdatabas i kombination med det internationella EPD-systemets uppgifter om miljöpåverkan skapar tillsammans en analys, och vi guidar dig igenom allt du behöver för att digitalisera kostnadskalkyler och utföra klimatdeklarationer.

Kontakt:

Jeanette Green
Tel. 010-788 67 40
jeanette.green@ivl.se

Koppla upp dina byggnader

Att samla in mätvärden och styra processer på distans kan spara på både ekonomin och utsläppen, och helt enkelt optimera driften. Vi har verktygen och kunskapen för digital miljöövervakning – för att du med hjälp av IoT ska kunna prata med din byggnad, och faktiskt få svar.

Kontakt:

Magnus Rahmberg
Tel. 010-788 65 63
magnus.rahmberg@ivl.se

Utvecklas med digitala tvillingar

Med blockkedjeteknik kan du skapa en digital kopia av din byggnad och simulera olika driftsförhållanden. Du kan följa hypotetisk information från planering, projektering och projektbeskrivning till design, konstruktion, förvaltning och rivning – allt i en decentraliserad databas. Vår kunskap sträcker sig hela vägen från rådgivning till implementering.

Kontakt:

Magnus Rahmberg
Tel. 010-788 65 63
magnus.rahmberg@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Smarta hus och digitalisering. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hållbar digitalisering