Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader

Projektet OptiHeat-LEB undersöker hur valet av uppvärmningsteknik i områden med lågenergibyggnader påverkar kostnader och energisystemens utformning. Detta sett ur ett långsiktigt perspektiv och både på lokal och nationell nivå. I projektet bedöms effekterna av koldioxidutsläpp från värmeförsörjningsalternativen med ett internationellt perspektiv.

Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med energibolag, bostadsbolag och byggindustriernas branschförening. Målet är att ta fram kunskap som underlag för planering av nya områden med lågenergibyggnader så att man nyttjar de mest klimatsmarta och kostnadseffektiva värmelösningarna. Arbetet innefattar energisystemet som helhet och analyserna inkluderar utsläpp av växthusgaser på både lokal och internationell nivå.

De fyra värmeförsörjningsalternativen som studeras är:

  • enskilda värmekällor för varje fastighet
  • småskaligt lågtemperatur-fjärrvärmenät (närvärmenät)
  • anslutning av returledning i ett befintligt, närliggande, större fjärrvärmesystem
  • en kombination av fjärrvärme och enskilda värmekällor med möjlighet att även leverera värme från byggnaden till fjärrvärmenätet (prosumenter).

Kunskapsunderlaget kommer till exempel kunna användas av stadsplanerare, entreprenörer och energibolag men blir på grund av den långa tidshorisonten även relevant för aktörer som utformar ramverk för energipolicys och byggregler.

 

Fakta om projektet

Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader (OptiHeat-LEB)

Period: 2020-2021

Budget: 3 530 000 SEK 

Samarbetspartners: EKSTA AB, NCC, Byggföretagen, Falu Energi och Vatten, VänerEnergi, Borlänge Energi, Tekniska Verken i Linköping

Finansiär: Energimyndigheten genom E2B2

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.