Återbruk Väst arbetar för ökat återbruk i byggbranschen

Hur ökar vi återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll?

Projektet Resursbank:Öka återanvändning av bygg- och rivningsavfall från hushåll fokuserar på centrala faktorer för att öka återanvändningen av byggmaterial.

Projektet vill främja en ökad återanvändning av bygg- och rivningsmaterial. Fokus är på material som finns tillgängliga på återvinningscentraler och som främst kommer från hushållens renoveringsarbeten. Fastighetsägare som gör renoveringar är inte inkluderade i projektet.  

Syftet är att underlätta ett effektivare kunskapsflöde mellan olika aktörer i värdekedjan för att minska avfallet och öka återanvändningen.

En genomförbarhetsstudie ska ta fram ett ramverk med viktiga aspekter och information som krävs från både leverantörer och användare av återvunnet material. IVL undersöker om det behöver etableras en databas eller om existerande databaser kan anpassas för att stödja en mer effektiv tillgång och efterfrågan av bygg- och rivningsprodukter för återanvändning.

Projektet pågår till augusti 2020.

Enkät till byggentreprenörer

Som en del i projektet gör man nu en enkätundersökning med byggentreprenörer som renoverar till exempel kök, badrum och utomhusmiljö åt privatpersoner. Syftet är att få information på vad som behövs för att underlätta återanvändningen av byggmaterial och vilka hinder som finns idag.

Klicka här för att besvara enkäten till byggentreprenör eller hantverkare

Fakta om projektet

Resursbank: Öka återanvändning av bygg- och rivningsavfall från hushåll

Samarbetspartners
Sveriges Byggindustrier, Stockholm Vatten och Avfall, Renova och HMXW arkitekter


  • Finansiär: Vinnova, tillsammans med projektdeltagare Sveriges Byggindustrier, Stockholm Vatten och Avfall, Renova och HMXW arkitekter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.