1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-04-07] Livscykelperspektiv kan hjälpa detaljhandeln att styra mot hållbarhet
Pressmeddelande | 2022-04-07
Pharmacy health care and medicine.

Livscykelperspektiv kan hjälpa detaljhandeln att styra mot hållbarhet

I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och IDUN Minerals har IVL tittat på hur livscykelanalys kan användas inom detaljhandeln för att minska klimatpåverkan. Studien visar att LCA-data har en viktig roll att spela, framförallt om kunskapen kommer in tidigt i processerna så att den används för att styra beslut om produktutveckling och inköp.

– Detaljhandeln har möjlighet att påverka både leverantörer och konsumenter genom vad de väljer att ta in i sitt sortiment. På så sätt har de nyckelroll i arbetet med att minska klimatutsläppen från vår konsumtion, säger Åsa Nyblom, expert i miljösociologi vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns ett stort behov av miljö- och hållbarhetsdata som kan användas för produktutveckling i detaljhandeln. Med hjälp av livscykelanalys, LCA, kan företagen få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel, från råvaruutvinning via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen. Det kan användas för att se var åtgärder behöver sättas in och hur miljöprestandan kan förbättras.

I den aktuella studien har IVL genomfört LCA-screening på olika hudkrämer och i en process tillsammans med företagen undersöktes hur LCA-data kan implementeras genom hela värdekedjan för att skapa mer hållbara produkter. Både i fallet hudkrämer, och för sortimentet i stort.

En slutsats från studien är att LCA-data har en viktig roll att spela, framförallt är det viktigt att få in LCA-kunskapen tidigt i beslutsprocesserna, så att den kan användas för att styra viktiga beslut genom hela kedjan. LCA-screeningen av hudkrämerna visade exempelvis att mer vikt bör läggas på att se till att förpackningen kan återvinnas, eftersom det har stor betydelse för klimatpåverkan.

– Att ta fram miljödata är inte samma sak som att styra efter miljödata. För att få förändring krävs det att LCA-analyserna får bli styrande för de beslut som tas och även integreras i det miljöarbete och de mål som företagen har satt upp, säger Åsa Nyblom.

Kommunikation är en viktig del genom hela varukedjan – både så att producenter får kännedom om vilka hållbarhetskrav som detaljhandeln ställer och kan anpassa sig efter det, och att konsumenter får veta vilka förändringar som branschen gör eftersom det påverkar både förväntningar och betalningsvilja.

– Vi ser det här som en väldigt viktig studie. Kosmetiska produkter är komplexa och det finns en hel del missuppfattningar när det kommer till vad som är hållbart. Därför är vi väldigt glada för att denna studie blev verklighet. Nu har vi fått ovärderlig kunskap om var och hur miljöpåverkan sker, och med det bättre förutsättningar att kunna erbjuda marknaden mer hållbara produkter framöver, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Ladda ner rapporten här. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åsa Nyblom, asa.nyblom@ivl.se, tel. 010-788 66 40

Forskningsprojektet har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet med finansiering från Apotek Hjärtat, Perrigo, IDUN Minerals och Stiftelsen IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev