1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-02-19] Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien
Pressmeddelande | 2020-02-19
En stad ovanifrån

Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien

IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus på vattenrening, ett av IVL:s styrkeområden. I ett av de större projekten ska IVL säkerställa att två stora avloppsreningsverk som nu ska byggas i Mumbai uppförs på ett bra sätt.

– Det är mycket positivt att vi nu är på plats i Indien och kan bidra med vår kunskap inom vattenrening. I länder som Indien, som håller på att tömma sina grundvattenreserver, finns det ett stort behov av att ta fram helhetslösningar för att återanvända avloppsvatten och ta vara på de resurser som det innehåller, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den indiska ekonomin har utvecklats i snabb takt under 2000-talet. Samtidigt är landet en av världens största förorenare med stora behov inom miljöområdet. Mumbai med över 18 miljoner invånare saknar till exempel, precis som många andra städer i Indien, fortfarande fungerande avloppsvattenrening.

– De okontrollerade utsläppen av avloppsvatten är ett stort problem i Indien. Man räknar med att så mycket som 90 procent av allt avloppsvatten släpps ut utan någon behandling. Det har lett till att en stor del av Indiens ytvatten är förorenat och även grundvattnet på sina håll, säger Rupali Deshmukh, affärsutvecklare på IVL.

Ett annat stort problem är just tillgången till vatten. Indien är ett av världens största och folkrikaste länder – 17,5 procent av världens befolkning bor i Indien – men landet har bara 4 procent av världens vattenresurser. Med klimatförändringar, urbanisering och snabb industrialisering väntas vattenbristen också bli värre i framtiden.

För att hantera vattenbristen har den indiska regeringen tagit initiativ till ett antal större satsningar, bland annat inom ‘Swach Bharat’ eller Clean India. En av ambitionerna är att bygga avloppsreningsanläggningar i alla större städer under de kommande tio åren. I Mumbai har stadens ledning beslutat att bygga sju stora reningsverk. IVL har fått kontrakt för att delta i uppförandet av två av dessa reningsverk. Övergripande handlar IVL:s roll om att utifrån ett miljöperspektiv kvalitetssäkra designen och planen för anläggningarna, ge förslag på förbättringar och tekniska lösningar inom avloppsteknik och säkerställa att anläggningarna byggs på ett korrekt sätt.

I samband med detta har IVL nu etablerat ett kontor i Mumbai med både svensk och indisk personal.

– Att få fungerande avloppsvattenrening på plats kommer att bidra till bättre hälsa och levnadsstandard för många människor i Mumbai och vi är glada att vi är en del i det arbetet, säger Rupali Deshmukh.

En viktig inriktning för IVL:s utvecklingsarbete handlar om återanvändning av renat avloppsvatten. IVL har tidigare visat att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri.

– Det handlar om att tänka om och se avloppsvattnet som en resurs. Med rätt teknik kan reningsanläggningarna, förutom att ge rent återanvändningsbart vatten, även generera biogas och näringsämnen som kan återföras till naturen, säger Östen Ekengren.

För mer information, kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Rupali Deshmukh, rupali.deshmukh@ivl.se, tel. 010-788 65 56

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev