Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Inträngande vatten i ledningsnäten påverkar både rening och miljön
  Svenska avloppsreningsverk tar emot stora mängder tillskottsvatten som tränger in i ledningsnäten genom otäta skarvar och läckor. Det ökar risken för otillräcklig rening och kräver mer resurser och energi till reningen. Forskare på IVL har med hjälp av så kallade digitala tvillingar studerat hur miljöpåverkan från reningen kan komma att variera vid olika framtidsscenarier.
 • | nyhet
  Klimatsmart att bygga med lättbalkar och mer träbaserade material
  IVL och KTH har i en serie undersökningar jämfört klimatpåverkan för olika byggkonstruktioner. I den senaste studien som nu presenteras har IVL tittat på ett ’trä-resurseffektivt’ byggnadskoncept där ett flerbostadshus är byggt med lättbalkar i trä och har isolering av cellulosa.
 • | pressmeddelande
  Bättre information om farliga ämnen krävs om återvinningen ska öka
  För att kunna återvinna material behövs bättre information om innehållet. Det gäller inte minst farliga ämnen. EU:s kemikalielagstiftning räcker inte. För att kunna skapa ett resurseffektivt och giftfritt kretslopp måste kunskapen om farliga ämnen bli bättre visar ett projekt som IVL har lett inom innovationsprogrammet Resource.
 • | nyhet
  Circular Monday lyfter fram de hållbara alternativen
  Motrörelsen till Black Friday – White Monday byter i år namn till Circular Monday. Dagen som infaller idag är till för att uppmärksamma hur vi kan handla mer hållbart och göra det enklare för konsumenterna att hitta cirkulära företag.
 • | nyhet
  48 miljoner till utveckling av hållbar sjömat
  Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.
 • | nyhet
  Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror
  IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande. Tillsammans med aktörer i byggbranschen har Basta tagit fram en metod för att kunna ta ett säkrare och bättre grepp om hormonstörande ämnen i byggvaror.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Övergången till elfordon behöver styras mot hållbara resurser och socialt ansvar
  Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara? En ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige visar vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för att nå en långsiktig hållbarhet och ger förslag på åtgärder som kan styra i rätt riktning. Rapporten visar att både fordonsindustri, transportupphandlare och politik behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor.
 • | nyhet
  Ökad kunskap om lustgasutsläpp från avloppsreningsverk
  IVL startar med stöd av Svenskt Vatten Utveckling (SVU) ett projekt som ska öka kunskapen om lustgasmätning i avloppsreningsverk. Lustgas är upp emot 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Utöver detta bidrar lustgasutsläpp även till uttunning av ozonskiktet.
 • | pressmeddelande
  Nytt invasivt skadedjur upptäckt i svenska ostronbankar
  Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med företaget Bohus Seaculture upptäckt en ny, främmande art, ringmasken Polydora websteri , i ostron från Gullmarsfjordsområdet. Masken är ett vanligt förekommande skadedjur i ostronodlingar globalt.
 • | pressmeddelande
  Miljöbedömningsmodell för läkemedel kan styra mot grönare alternativ
  Hur kan vi minska miljöpåverkan från läkemedel ur ett livscykelperspektiv? I samarbete med läkemedelsindustriföreningen Lif har IVL under flera år arbetat med att ta fram en modell för miljöbedömning av läkemedel som man hoppas ska bli vägledande. En rapport som nu publiceras visar hur olika aktörer kan använda modellen för att driva på miljöförbättringar.
 • | pressmeddelande
  Världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift
  Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är nu redo att tas i bruk. På Sysavs anläggning i Malmö står en trettio meter lång maskin på plats. Med en sorteringskapacitet på 24 000 ton textil per år kan den komma att revolutionera svensk textilåtervinning och skapa nya marknader för textilavfall.
 • | nyhet
  Ny metod ger stöd för säkrare dricksvattenproduktion
  EU-projektet Smart Resilience som IVL deltar i har tagit fram en metod och ett beslutsstöd som kan användas för att öka förmågan att hantera allvarliga störningar hos olika kritiska infrastrukturer. Fokus i Sverige har legat på dricksvattenproduktion. Det är också fokus för den rapport som IVL nu publicerar.
Nyhetsarkiv
Återställ