Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter
  • | nyhet
    IVL ska utvärdera LOVA-satsningar
    IVL Svenska Miljöinstitutet ska på uppdrag av Södertälje kommun utvärdera tidigare satsningar inom Skillebyåns och Åbyåns avrinningsområde för att förbättra vattenkvaliteten i Stavbofjärden, som ligger mellan fastlandet och Mörkö.
  • | nyhet
    Hur ska de svenska skogarna kvantifieras och värderas?
    Idag pratas det mycket om ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som naturen ger oss och som vi är beroende av. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en studie över de olika ekosystemtjänsterna som finns i våra svenska skogar.
  • | pressmeddelande
    Klimatförändring allvarligaste miljöproblemet enligt riksdagskandidater
    Klimatfrågan är het inför valet. Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om flest håller med om politikernas bedömning.
  • | nyhet
    IVL:s textilexpert om seriös textilinsamling
    I projektet "Towards a new Nordic textile commitment – Collection, sorting, reuse and recycling" görs det en kartläggning av olika aktörer för insamling, återanvändning och återvinning av använda textilier. IVL:s textilexpert David Palm berättar om ett förslag till textilinsamling som kommit fram.
  • | nyhet
    Nedfall och effekter av luftföroreningar - Tillstånden i Sveriges skogsmiljöer
    Hur många av Sveriges sjöar är idag försurade och hur ser förändringen över tid ut? Hur stort är det atmosfäriska nedfallet av svavel? Resultaten från Krondoppnätets senaste mätningar för Sveriges län är nu klara.
  • | pressmeddelande
    Hinder och förutsättningar för en hållbar båtpendling i Stockholm
    Modernare båtar och bryggor, ändrade regler för hastigheter och bränslen – men framförallt en politisk vilja och blocköverskridande överenskommelser. Det är några av de förutsättningar som politiker och tjänstemän listar måste finnas på plats för att Stockholm ska få en hållbar kollektivtrafik på vatten.
  • | nyhet
    Åtgärdsarbete och samverkan för en hållbar Östersjöregion
    Hur går det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen? Finns det tecken som visar att Östersjön blir friskare eller är ekosystemet så rubbat att havet inte kan återhämta sig? Kan reningsverken bidra ännu mer för att minska utsläppen?
  • | nyhet
    Förekomst av nanopartiklar på arbetsplatser undersöks av IVL
    Användningen av nanomaterial som innehåller nanopartiklar ökar i många olika arbetsmiljöer, bland annat inom bygg- och tillverkningsindustrin, men också i produkter som läkemedel och hygienprodukter.
  • | pressmeddelande
    IVL tar över EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer
    IVL Svenska Miljöinstitutet tar över det internationella EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer när Miljöstyrningsrådet avvecklas. Det innebär att EPD-systemet tillförs ytterligare kompetens och erfarenhet, samt ökade utvecklingsresurser genom IVL:s breda kompetens, internationella verksamhet och kontaktnät. För IVL är övertagandet en naturlig del i en bred satsning på livscykelanalyser, systemanalys och resurseffektiva och klimatsmarta produkter.
Nyhetsarkiv
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen