Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Innovationsklimat i spåren av Kinas dåliga luft
  Över hundra stora och medelstora städer över hela Kina rankades som svårt drabbade av luftföreningar i fjol. Nu ökar ansträngningarna för att vända trenden. Inte minst genom innovationer och affärsmöjligheter.
 • | nyhet
  Ekonomisk statistik gör livscykelanalysen mer fullständig
  Där Sverige länge legat efter internationellt har nu IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett verktyg för så kallad hybrid-LCA, där man kombinerar vanlig livscykelanalys med input/output-modeller. Resultatet blir en livscykelanalys som kommer närmare sanningen.
 • | pressmeddelande
  Forskare beräknar EU-konsumtionens miljöeffekter
  Konsumtionens konsekvenser på miljö och naturresurser är dåligt kända. IVL-forskare ska nu hjälpa EU-kommissionen med livscykelanalyser för att beräkna miljöeffekterna av EU:s handel – både import och export.
 • | pressmeddelande
  Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening
  EU satsar med nystartade projektet R3 Water 50 miljoner kronor på att hitta innovativa lösningar för bättre kommunal vattenrening. Hammarby sjöstadsverk i Stockholm är en av platserna där de nya teknikerna ska tas fram och testas. För forskningsanläggningen är det ett steg framåt i arbetet med att omvandla dagens reningsverk till att bli mer resurseffektiva.
 • | nyhet
  Farliga kemikalier från brandskum i dricksvatten
  Farliga kemikalier från brandskum kan finnas i dricksvatten på flera platser i Sverige. Livsmedelsverket har uppmanat samtliga kommuner som har dricksvattentäkter i närheten av brandövningsplatser har uppmanats att undersöka om vattnet är förorenat.
 • | nyhet
  Klimatförändringarna hotar vattenkvaliteten i Göteborg
  Sedan 60-talet har nederbörden över sydvästra Sverige och Göteborgsområdet närapå fördubblats, och fram till 2100 väntas den öka med ytterligare trettio procent. Mer regn leder till både förhöjda grundvattennivåer och ytavrinning vilket på sikt ökar risken för förorenat dricksvatten.
 • | pressmeddelande
  Dubblerad tillväxt för miljömärkta varor under 2012
  Marknadsutvecklingen för sexton av de största miljömärkningarna visar på både dubbel och tredubbel tillväxt för flertalet av dem under förra året. Tillsammans certifierade de produkter till ett uppskattat handelsvärde på nästan 200 miljarder kronor under 2012. Det visar rapporten State of Sustainability Initiatives (SSI) Review 2014 som har tagits fram inom det IVL-ledda forskningsprogrammet Entwined.
Nyhetsarkiv
Återställ