Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Från försurning till klimatpolitik – lärdomar att dra från luftvårdskonventionen
  Klimatarbetet borde dra politiska lärdomar av arbetet som gjorts under FN:s luftvårdskonvention. Luftvårdskonventionen är en unik modell där samspelet mellan forskning och politik är inbyggd i den organisatoriska strukturen – något som visat sig lyckosamt och som lett till stora utsläppsminskningar. Det skriver Peringe Grennfelt, tidigare forskningschef på IVL, tillsammans med flera andra forskare i en artikel som publiceras i veckans nummer av tidskriften Science.
 • | pressmeddelande
  Jämförelser av klimatlöftena presenteras inför toppmötet i Doha
  De länder som släpper ut mest koldioxid har potential för mycket större utsläppsminskningar än vad deras klimatlöften medger, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Många av länderna har också villkorat sina klimatlöften, främst mot att andra länder ska genomföra liknande utsläppsminskningar. Bland annat detta bidrar till en otydlighet om vad löftena egentligen innebär, vilket därför diskuteras under förhandlingarna. – Istället för att förtydliga eller ta bort villkor, har några länder tvärtom lagt till nya villkor nu under hösten – något som komplicerar klimatförhandlingarna, säger Susanna Roth på IVL, medförfattare till rapporten.
 • | nyhet
  Stort intresse för Hållbara transporter
  Nästan 300 personer var på plats på Rival i Stockholm när Hållbara transporter gick av stapeln igår, den 20 november. Förmiddagen bjöd på debatter om sjöfartens nya svavelgränser och huruvida klimat- och miljömålen sätter stopp för utvecklingen av nya transportlösningar.
 • | pressmeddelande
  Kunskapen om antibakteriella ämnen i varor undersöks
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen undersökt kunskapsläget gällande biocider i sportkläder, leksaker och andra konsumentprodukter. Importföretag, kommuner och intresseorganisationer tillfrågades i studien. Åtta av trettio importörer som tillfrågades vet inte om deras företag importerar varor som är behandlade med biocider. De säger sig dessutom ha otillräcklig kunskap i ämnet och efterfrågar tydligare information om vilka regler som gäller.
 • | nyhet
  Biobränslens hållbarhet undersöks med social LCA
  Hur hållbara är egentligen olika bränslen ur ett socialt perspektiv? I oktober startade ett nytt projekt på IVL i samarbete med KTH som handlar om sociala aspekter av biodrivmedelsproduktion. Sociala faktorer inbegriper en mängd olika aspekter för den enskilde individen som skälig lön och arbetsförhållanden, men även aspekter som berör det lokala samhället. Projektet syftar också till att studera hur sociala faktorer beaktas i existerande policys och certifieringar för drivmedel.
Nyhetsarkiv
Återställ