Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Följ ozonhalterna timme för timme på IVL:s hemsida
  IVL Svenska Miljöinstitutet har för första gången sedan sommaren 2006 informerat om kraftigt höjda halter av marknära ozon. Lördagen den 10 juli översteg ozonhalterna den gräns på 180 mg/m3 som EU satt som nivå för att information ska ges till allmänheten.
 • | nyhet
  IVL-studie visar positivt Carbon Footprint för kartonger
  Ett så kallat Carbon Footprint — en beräkning av de totala utsläppen av växthusgaser som orsakas av en produkt eller tjänst - kan tillämpas på långt mer än bara flygresor och hamburgare. IVL Svenska Miljöinstitutet har med hjälp av Carbon Footprint analyserat klimatpåverkan för kartongförpackningar på den europeiska marknaden. Studien visar att även om kartonger ger upphov till fossila utsläpp så bidrar de även till ett ökat koldioxidupptag i skogen.
Nyhetsarkiv
Återställ