Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter
  • | nyhet
    Nytt projekt ska fånga läckande fosfor innan det når havet
    IVL startar nu ett forskningsprojekt för att minska övergödningsproblemen i Östersjön. Projektet ska utveckla metoder för att fånga läckande fosfor från jordbruksmark i dikesdammar och filterbrunnar nära källan och innan den når större vattendrag och Östersjön. Potentiellt skulle läckaget av fosfor från jordbruksmark kunna minska med 30-40 procent. Projektet bedrivs inom ramen för IVL:s samfinansierade forskning med stöd av Stiftelsen Baltic Sea 2020.
Nyhetsarkiv
Återställ
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen