Bild på Johan Strandberg

Johan Strandberg, forskare

Johan är forskare inom vatten och miljöteknik

Johan Strandberg har jobbat många år på IVL i Stockholm. Han började direkt när han var klar med sin utbildning i naturgeografi och gjorde sitt examensarbete på IVL. Sedan dess har Johan jobbat med en mängd olika projekt, främst inom vatten- och miljöteknikområdet, som projektledare och insatsledare vid akuta miljöskador.

IVL och WHO

– Under 2020-2021 delar jag min tid mellan IVL och WHO, vilket finanseras av Mistra Fellowship Programme. På WHO är jag med i enheten för vatten, sanitet och hälsa, WSH. Just nu jobbar jag med uppdateringar av WHO:s dricksvattenkvalitetsstandarder, Guidelines for Drinking-Water Quality. Den släpps under andra kvartalet 2021 och är normbildande i stora delar av världen. I just den här utgåvan finns nya eller reviderade riktvärden för tio ämnen, däribland mangan, PFOS/PFOA och silver. Men också ny och uppdaterad information om ett 50-tal bakterier, virus och protozoer. Senare i vår kommer vi faktiskt parallellt att dra igång arbetet med att välja ut och förbereda för de ämnen som ska in eller revideras i nästa utgåva, säger Johan.

Långt intresse för miljöfrågor

– Mitt intresse för miljöfrågor började redan på 90-talet. Jag blev fångad av den våg av miljöengagemang som kom med säldöden. På högstadiet startade jag miljöråd och när jag gick gymnasiet arrangerade jag miljödagar för hela skolan. Som jag minns det så protesterade vi mot bilism också. Sen var det självklart att jag skulle läsa något miljörelaterat på universitetet.

Vattenfrågor i Indien

– Jag ville jobba med vattenfrågor i Indien, vilket jag också har gjort. Jag brukar tänka att de bästa projekten är de där resultaten inte kan ställas i en bokhylla och glömmas bort. I de akuta miljöskadorna är miljönyttan så omedelbar och nästan synlig. Ofta är folk väldigt lättade över att någon med erfarenhet kommer och hjälper dem att fatta beslut, vilket såklart är roligt.

Internationellt perspektiv

– Det känns jätteroligt att genom vattenprojektet i Indien och med WHO få ett internationellt perspektiv inom vattenfrågan. Målen är stora. Två miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten. Behoven är mer basala än i de projekt jag tidigare jobbat med och det är väldigt lärorikt att få de perspektiven, säger Johan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev