24 februari

EU:s nya kemikaliestrategi – innehåll och konsekvenser

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Syftet med den är att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för miljön och människors hälsa. Vill du veta mer om vad kemikaliestrategin innehåller? Vad kommer att hända inom området? Hur påverkar strategin kemiföretagen i Sverige? Vad säger representanter från forskningen om hur strategin påverkar utvecklingen av nya material och kemikalier? Dessa frågor diskuteras på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av SusChem Sweden och forskningsprogrammet Mistra SafeChem.