24 november

Crash course om klimatdeklarationer för byggnader

Vid årsskiftet 2021/22 trädde den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Nu måste fler lära sig vad en klimatberäkning är och den görs. På det här seminariet får du lära dig mer om livscykelanalyser och klimatberäkningar, klimatdeklarationslagen och hur Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) hjälper dig genomföra en klimatberäkning. Välkommen att anmäla dig!

Kvinna och dator
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.77932582182575f4af39777/JOTO_J_180528_ivl_verksamhet_gbg_00191.jpg