12 oktober

Crash course om klimatdeklarationer för byggnader

På det här seminariet får du lära dig mer om livscykelanalyser och klimatberäkningar, klimatdeklarationslagen och hur Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) hjälper dig genomföra en klimatberäkning. Välkommen att anmäla dig!

Person jobbar med brädor i en lokal
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.77932582182575f4af3b3a1/trakonstruktion.jpg