20 januari

Torsdagar med KomPark: Käppar i hjulet för modern p-planering?

Plan- och bygglagen och Avgiftslagen lyfts ofta fram som otympliga eller otidsenliga för den som vill utveckla en modern parkeringsplanering. Vi går igenom vad dagens lagstiftning säger och presenterar de förslag till förändringar vi tror skulle vara till hjälp. Kommentarer ges från personer med kommunalt perspektiv!

parkerade bilar i ett bostadsområde
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c849332ff53/bilpoolsutredningen.jpg