13 juni

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera med CCBuild

För dig inom samhällsbyggarbranschen som vill lära dig använda CCBuilds digitala verktyg för cirkulärt byggande.

återvinningsymbol på en blå soptunna
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.2a74b65f18bcc32071fa6ff/atervinningssymbol.jpg