24 augusti

Logotyp med orden HÅLLBARHET BLIR i svart, STANDARD under i grönt. Framför ligger en siluett av ev stad och en cyklist.

Slutkonferens: Hållbarhet blir standard

Projektet Hållbarhet blir standard har utvecklat en vägledning och ett stödverktyg för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar. Välkommen till en digital slutkonferens där du får ta del av vägledningen och får en guidning av verktyget samt en presentation av det vetenskapliga underlaget från forskare.

Jobbar er kommun med pilotprojekt? Har en del lösningar realiserats i större skala, medan andra inte används efter pilotprojektets slut – trots goda resultat?

Projektet Hållbarhet blir standard Öppnas i nytt fönster. har tagit fram en vägledning som ger stöd för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar som leder till resurseffektivitet och att positiva synergieffekter tas tillvara.

Vid denna digitala konferens får du både en presentation av det vetenskapliga underlaget från forskare och ta del av erfarenheterna vid praktisk användning i Stockholm, Göteborg, och Malmö.

Program

10.00 Inledning
Vilka utmaningar finns med att skala upp hållbara innovativa lösningar?
Föreläsare: Lisa Enarsson, Stockholms stad

10.10 Samverkans betydelse
Projektets forskare berättar om samverkans betydelse i arbetet med hållbara lösningar, såväl mellan medarbetare som mellan olika styrlogiker.
Föreläsare: Berit Balfors, KTH, och Alexander Hellquist, Uppsala universitet

10.30 Vägledning och verktyg för att kunna skala upp
Presentation av den vägledning och det verktyg som de tre städerna tillsammans med IVL och KTH har utvecklat och testat i syfte att kunna skala upp hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö.
Föreläsare: Jonas Sondal, IVL Svenska Miljöinstitutet

10.45 Utmaningar och framgångsfaktorer i praktiken
Projektdeltagare från Stockholm, Göteborg och Malmö delar sina erfarenheter från när de använt verktyget för att skala upp hållbara lösningar.

11.30 Paneldiskussion
Hur kan en process för uppskalning påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort? Hur kan strategiska mål stödja ett nytt arbetssätt? Kan resultaten från projektet Hållbarhet blir standard bli en del i styrning och ledning?

12.00 Konferensen avslutas

Konferensen genomförs i samarbete mellan Stockholms stad, Malmö stad, Göteborgs stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, Fastighetsägarna Stockholm samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sidan senast ändrad: 2023-04-06

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen