Integritetspolicy

IVL Svenska Miljöinstitutet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna hemsida www.ivl.se (”Hemsidan”) samt i utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan under punkt 2.4, liksom på Hemsidan.

    VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 • De enda personuppgifter IVL insamlar är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som IVL anordnar. De uppgifter IVL i sådant fall insamlar är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Närmare bestämmelser om detta samt ändamålen för behandlingen får du i anslutning till att du tillhandahåller oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på Hemsidan.

 • På Hemsidan används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar här.

  BEHANDLINGEN

 • IVL är måna om din integritet och det är därför viktigt för IVL att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

 • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig IVL behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att IVL:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.

 • IVL kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

 • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter i 2.2 ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  Org. nr 556116-2446
  Box 21060
  100 31 Stockholm

 • Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

  ÖVRIGT

 

 • IVL kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår hemsida www.ivl.se.