Slutseminarie för forskningsprojektet Sampark

Det här seminariet skulle ägt rum den 2 april men pga. Covid-19 är seminariet flyttat till den 15 september.

Välkommen till slutseminariet för forskningsprojektet Samark som handlar om bostadsbyggande, parkering och stadsutveckling.

Anders Roth

Projektet har inventerat dagens parkeringsläge för Framtidenkoncernen och undersökt metoder för att minska parkeringsbehovet vid nyproduktion av bostäder. Möjligheter att kombinera bostäder, parkering och mobilitetstjänster har också analyserats. Under dagens seminarium får du ta del av resultat och förslag på hur detta kan bidra till att påverka biltrafik i såväl praktiskt arbete som strategier.

Framtiden berättar om bakgrunden till projektet och fortsatt arbete.

 

Åsa Romson

Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om slutsatser och möjliga vägar framåt och Åsa Romson, miljöjurist berättar under eftermiddagen om den utredning hon gjort som en del av projektet kallad ”Rättsläge och kommunalpraxis kring ersättning av gamla p-platser vid bostadsbyggande”.

Program och detaljer kring workshop skickas till anmälda deltagare.

Seminariet riktas till offentliga aktörer och dig som jobbar med bygg, planerings- och trafikfrågor. Inbjudan har huvudsakligen gått till aktörer inom Göteborgs Stad.

SamPark har utförts i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Framtidenkoncernen.

Kontaktperson
Sara Sköld Projektledare Tel. 010-788 68 02 E-post: sara.skold@ivl.se

Slutseminarie för forskningsprojektet Sampark

Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg

Datum: Tisdag 15 september

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs