23 juni

Mikroplast från gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor

Under det senaste året har IVL i samarbete med Sandmaster och KTH, på uppdrag av Naturvårdsverket, undersökt spridningen av mikroplaster från ytor med gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor. Inom ramen för uppdraget har även tekniska specifikationer för att begränsa spridning av mikroplast från ytor med gjutet gummigranulat, tagits fram. Under detta webbinarium får vi höra deras resultat, samt möjlighet till frågestund efter presentationen.

Grönt konstgräs på bollplan med målade linjer formade soom ett V.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.694ca0617a1de98f47129f/konstgras-bollplan.jpg