10 februari

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositivt? – Pyrolys- & förgasningsteknik

Förgasning och pyrolys används brett inom industrin och även inom andra delar av samhället. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en kunskapssammanställning över ett representativt urval av teknikerna som kan förväntas få spridning inom en snar framtid.Naturvårdsverket, IVL och Ecotopic bjuder in till en presentation av rapporten där du får veta mer om de olika teknikerna och deras miljöpåverkan.