28 april

Hur kan de svenska miljömålen hanteras i miljöbedömning och tillståndsprövning?

Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar hur tillståndsprocesserna bättre skulle kunna bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. Vi presenterar slutrapporten från MERIT-projektet som genomförts 2017–2020 och som har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

A hand holding a magnifying glass, focusing on a canola flower, with blurred flowers in the background.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c24a6/canola-flower-magnified.jpg