Olyckor och säkerhet

Olyckor och säkerhet

Ett tydligt tecken på brister i arbetsmiljön är de olyckor som inträffar. Vi arbetar i många olika projekt med målet att förebygga olyckor och förstå vad som skapar säkra arbetsplatser.

Olyckor har ofta komplexa orsaker. Vi utgår från ett MTO-perspektiv (Människa-Teknik-Organisation) när vi analyserar varför olyckor inträffat och när vi utvecklar åtgärder som minskar risken för olyckor. Människan är viktig, men det är alltför förenklat att säga att olyckor enbart beror på mänskliga felhandlingar. Människan behöver ha kunskap och resurser att hantera risker. Dessutom krävs teknik som är så användbar och säker som möjligt. Sedan behövs också en organisation som stödjer säkerhet och ett säkert arbetssätt. Vi analyserar därför både direkta och indirekta orsaker och lyfter fram och utvecklar goda exempel på kunskaper, resurser, teknik och organisation för att förebygga olyckor. Särskilt fokus ligger på att analysera hur medarbetare, chefer och experter hanterar risker utifrån sin förståelse.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Olyckor och säkerhet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig