Bilden visar ett vattenreningsverk.

Utsläpp av växthusgaser

Vi hjälper er med att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från avloppsreningsprocesser, sjukhus och tandläkarmottagningar. Våra experter utvärderar resultaten och ger förslag på åtgärder.

Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning. Koldioxid, metan och lustgas bidrar alla till växthuseffekten och uttunning av ozonskiktet. Lustgas är uppemot 300 gånger starkare än koldioxid och därför extra viktig att mäta.

IVL har lång erfarenhet av att mäta växthusgaser på reningsverk, sjukhus och tandläkarmottagningar – både som gas och vätska. Mätningarna utformas beroende på era behov och frågeställningar. Vår flyttbara mätutrustning gör att kartläggningen kan genomföras på olika ställen hos er.

Vi hjälper er med att:

  • Utforma och genomföra fullskaliga mätningar av koldioxid (CO2), metangas (CH4), lustgas (N2O) och anestesigaser på er anläggning
  • Utvärdera utsläppen av växthusgaser baserat på mätnings- och driftdata
  • Ta fram förslag på hur ni minskar utsläppen av växthusgas
  • Genomföra livscykelanalyser på olika reningstekniker
  • Utvärdera reningsutrustning för lustgas
  • Hitta lämplig reningsutrustning

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Expertstöd, rapport beroende på uppdrag.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Utsläpp av växthusgaser. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson