Kemiska hälsorisker på arbetsplatser - bilden visar en person som håller i ett provrör

Kemiska hälsorisker på arbetsplatser

Kemikalier som används i arbetslivet är inte bara en potentiell miljöbelastning utan också en del av arbetsmiljön på många arbetsplatser.

För att kunna arbeta säkert och inte utsättas för hälsorisker, finns krav på att bedöma riskerna och vidta åtgärder som kontrollerar riskerna. Vi utför riskbedömningar för att säkerställa en säker arbetsmiljö. IVL har expertkunskap och hjälper företag att göra rätt när det gäller att säkerställa en säker hantering.

Våra experter arbetar löpande med att bedöma risker med kemiska produkter och följer kontinuerligt nya rön och lagkrav. Genom ett stort kontaktnät och olika uppdrag upprätthålls en kombination av vetenskapliga fakta och praktisk erfarenhet.

Vi hjälper er med:

  • Riskbedömningar och rutiner för att säkerställa en säker kemikaliehantering.
  • Bedömning av risker för enskilda kemikalier och rådgivning vid val av kemikalie.
  • Rådgivning kring att ta bort eller ersätta farliga kemikalier i produkter mot mindre farliga alternativ (substitution).
  • Mätning av föroreningar i arbetsmiljön.
  • Kartläggning av orsaker till höga exponeringar.
  • Förslag till åtgärder.


Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Expertstöd samt stöd att utföra specifika utredningar, registreringar eller dylikt.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Kemiska hälsorisker på arbetsplatser. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson