Sätta kemiska produkter på marknaden – säkra att produkten uppfyller gällande lagkrav

Om du är tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör av kemikalier har du skyldigheter enligt globala och nationella regulatoriska krav. För att sätta en produkt på marknaden krävs bl a att den är godkänd avseende ingående ämnen, där regler kan skilja sig åt mellan länder. Vi hjälper industri och verksamheter att tolka och uppfylla dessa olika lagkrav och kundkrav.

Våra experter har lång erfarenhet och bred expertis av de lagkrav som reglerar marknaden för kemiska produkter och andra varor, såväl nationellt som internationellt. Vi erbjuder regulatorisk rådgivning inom bland annat GHS, CLP och REACH och har kunskap om kemikaliekrav inom EU, men kan också hjälpa företag med vad som gäller i flera viktiga länder utanför EU, t ex, USA, Kanada, Kina, Sydkorea, Japan och Ryssland.

Säker kemikaliehantering, riskbedömning

IVL bistår med riskbedömningar för organisationens användning av produkter samt för egna produkter som säljs på olika marknader. IVL bistår också i process och genomförande av arbete för lagefterlevnad och vad som krävs för ny och kommande lagstiftning. IVL bevakar förändringar inom kemikalielagstiftning inom olika marknader. Vi utför produktregistreringar och notifieringar till olika myndigheter och hjälper företag att kontrollera importrestriktioner. Vi bistår bland annat med:

 • Kemikalieförteckning med produktens klassificering och risker​
 • Exponeringssceniarier​
 • Hygieniska gränsvärden ​
 • Kemiska hälsorisker​
 • Identifiering av kemiska riskkällor​
 • Skyddsblad
 • Yrkeshygienska mäningar/exponeringsmätningar/beräkningar

Kontakt: Eva Axelsson

Lagefterlevnad med avseende på substanser 

IVL bistår med stöd i det interna arbetet med lagefterlevnad med avseende på kemiska ämnen som används i produkter, material och artiklar. IVL stöttar inom bland annat:

 • nuvarande lagstiftning för substanser i EU och på andra marknader, ​
 • kommande lagkrav och praxis i olika branscher​
 • klassificering​
 • nationell produktregistrering​

Hör av er till oss om ni är intresserade av att veta mer om IVLs kompetens och tjänster inom området!

Kontakt: Eva Axelsson

Arbete med specifika kemiska ämnen och kemiska analyser av reglerade ämnen

IVL hjälper företag med att identifiera ämnen i produktionen, produkter och bland kemiska produkter där det finns skäl till en åtgärd. Kemiska analyser genomförs också för att förstärka resultaten och ha belägg för åtgärder; exempelvis:

 • Analys från produkter och material
 • Non-target analys – leaching/migration total content in material/products
 • kemisk analys för säkrare riskbedömning, lagefterlevnad och efterlevnad för förväntade policies för nya material
 • Säkerställa att exponering ligger under gränsvärden
 • Specifika ämnen (ftalater, dinch (cyklohexan etc)), migration, risker

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Säker kemikaliehantering, riskbedömning. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
PFAS - en av vår tids stora miljöutmaningar